České muzeum hudby 18. 6. 2014 – 11. 10. 2015
Web národního muzea
EN

O výstavě

Výstavu Smrt kmotřička představuje smrt jako inspiraci skladatelů, malířů a spisovatelů prostřednictvím uměleckých děl z oblasti literatury, hudby, divadla, filmu či výtvarného umění od středověku do současnosti. Mezi vystavenými vzácnými exponáty vynikají barokní tisky, unikátní kresby Josefa Čapka z koncentračního tábora, autografy Dvořákova Requiem a Sukovy symfonie Asrael nebo legendami opředený náhrobek Svatá holčička. Součástí výstavy jsou také originální díla známých umělců Olbrama Zoubka, Vladimíra Franze nebo Karla Stádníka.

Podívejte se na video z výstavy

Vážné Dvořákovo Requiem, ale i rock a detektivky

Výstava Smrt kmotřička v Českém muzeu hudby ukazuje smrt jako jeden z nejsilnějších a nadčasových inspiračních zdrojů v českém umění. Prostory bývalého kostela sv. Máří Magdaleny tak na čas zaplní vzácné a zřídkakdy vystavované předměty ze sbírek Národního muzea, ale také významná díla zapůjčená předními kulturními institucemi České republiky. K vidění tak jsou památky lidové slovesnosti, iluminace na téma tance smrti z období renesance, barokní kancionály, unikátní kresby umělců, kteří prošli koncentračními tábory, ale i exponáty ze současnosti.

Název Smrt kmotřička odkazuje k lidovým písním a pohádkám. S postavou Smrti se návštěvníci mohou setkat prostřednictvím předmětů a hudebních ukázek z opery Smrt kmotřička od Rudolfa Karla. Připomenou si také všeobecně známá díla jako je Erbenova Kytice, kterou poznají v různých formách, například i v podobě komiksu. Milovníci hudby si jistě nenechají ujít originály partitur Dvořákova Requiem nebo Sukovy symfonie Asrael. Celkovou atmosféru doplní mohutné náhrobky zapůjčené Správou pražských hřbitovů, ze kterých svým neobyčejným příběhem vyniká tzv. Svatá holčička - známá jako symbol ochrany malých dětí. Současné umění zastupují díla známých umělců, jako jsou Olbram Zoubek, Vladimír Franz nebo Karel Stádník.

Video – Skladatele Josefa Suka inspiroval anděl smrti

Článek k tomuto videu najdete na porálu Muzeum3000.cz

„Výstavou chceme návštěvníkům ukázat, že smrt děsí i zároveň fascinuje a zejména že od nepaměti inspiruje k vytvoření pozoruhodných uměleckých děl. Téma smrti spolu s láskou patří k nejsilnějším a nejfrekventovanějším snad ve všech oblastech umělecké tvorby," doplňuje komisařka výstavy Lenka Šaldová.
Výstavu oživuje celá řada filmových, divadelních a zvukových nahrávek a je doprovázena tištěnou publikací, která představí klíčová témata i exponáty a podá základní přehled o pojetí smrti v různých uměleckých oblastech a obdobích.


Další zajímavosti o výstavě naleznete i na našem zpravodajském portálu Muzeum 3000:


Partneři výstavy

ROZCESTNÍK VÝSTAV

Hlavní strana


DOPROVODNÉ AKCE