Nová budova Národního muzea 20. 3. 2015 – 21. 6. 2015
Web národního muzea
EN

O výstavě

Výstava Smrtelné slasti, jež výmluvně nese označení 18+, vymezuje prostor k úvahám o rozporuplnosti našeho chování ve světě uměle vyvolávaných psychických a fyzických zážitků. Pozornost návštěvníků jistě upoutá dýmka generála Windischgrätze, staré pornografické ilustrace, ale také šokující ukázky krajních následků závislostí, například plíce postižené rakovinou nebo játra alkoholika.

Podívejte se na video z příprav výstav Smrt a Smrtelné slasti

Smrtelné slasti – poprvé, kdy Národní muzeum nedoporučuje výstavu návštěvníkům mladším 18 let

Je to pravděpodobně poprvé v historii Národního muzea, kdy se návštěva výstavy nedoporučuje osobám mladším osmnácti let. Výstava Smrtelné slasti se dotýká základních druhů toxikomanie, prostituce a sexuality včetně její deviantní podoby a připomíná pošetilou chuť lidí překonávat bezpečné hranice svých fyzických možností. Neopomíná však ani závislosti, které přinesla doba nedávná – počítačové hry plné brutálního násilí či online pornografii.

Výstava nediktuje, nepoučuje, nemoralizuje, ale zprostředkovává ilustrativní informace, zkušenosti a pocity vyjadřující šířku a hloubku této problematiky. Její podstatou je trvalá nesnáz naší civilizace, a to je rovnováha mezi racionálním a iracionálním chováním.

„Nefandíme příznivcům psychotropních drog, ani těm, kteří programově kriminalizují vše, co může vést člověka na „šikmou plochu“. Výstava není bruselská agitka, ani psychedelická koupel v podvědomí. Ale při pohledu na exponáty jater ztvrdlých cirhózou, zčernalé plíce kuřáka, lebku syfilitika, lůžko pro nemocného HIV a potratové křeslo k „odpomáhání“ od nežádoucího plodu prodejné lásky strneme: vždyť má člověk vždy dvě cesty.  Tíže rozhodnutí bývají nesdělitelné. Psychologický rozměr výstavě přinášejí fotografie Jindřicha Štreita,“ vysvětluje komisař výstavy Martin Sekera.


18+ Národní muzeum upozorňuje, že návštěva výstavy Smrtelné slasti je nevhodná pro osoby mladší 18 let. Výstava obsahuje prvky, které by mohly ovlivňovat citový a mravní vývoj této věkové kategorie. Umožnění vstupu těmto osobám je na zvážení rodičů, zákonných zástupců a pedagogického doprovodu.


Další zajímavosti o výstavě naleznete i na našem zpravodajském portálu Muzeum 3000:


Partneři výstavy

ROZCESTNÍK VÝSTAV

Hlavní strana


DOPROVODNÉ AKCE