Nová budova Národního muzea 20. 3. 2015 – 6. 1. 2016
Web národního muzea
EN

O výstavě

Díky výstavě Smrt si návštěvníci Nové budovy Národního muzea mohou prohlédnout unikátní exponáty, které představují smrt jako odvěkou a nedílnou součást existence všeho živého. Vedle sebe jsou zde vystaveny předměty jako je desítky miliónů let stará čelist šelmy z období třetihor, staroegyptská mumie malého dítěte, nebo popravčí meč z roku 1720.

Podívejte se na video z příprav výstav Smrt a Smrtelné slasti

Na jedné straně je smrt v dnešní době spíše vytěsňována na okraj společenského vědomí, na straně druhé je zlehčována v populární kultuře ve formě akčních filmů či počítačových her. I proto vznikla tato výstava; k připomenutí dalších podoby a stránek, které smrt má.

Smrt jako součást věčného koloběhu života

Výstava se otevírá kapitolou Život a smrt v historii Země, mapuje vznik života v dobách nejstarších a představuje smrt jako součást koloběhu přírody. Návštěvníkům přibližuje jedinečné paleontologické a zoologické exponáty, mezi nimiž vyniká například desítky miliónů let stará dolní čelist šelmy rodu Tomocyon z mladotřetihorní lokality Tuchořice.

Další část výstavy s názvem Pohřbívání má jednoznačné motto: „Kdo jste Vy, byli jsme i my, a kdo jsme my, budete i Vy“. Prezentuje kulturu pohřbívání a vše, co je s ní spojené. K vidění tak jsou rekonstrukce jednotlivých typů hrobů včetně jejich výbavy, jako jsou nálezy ze skříňkového hrobu z pozdní doby kamenné nebo egyptská mumie dítěte.

Jaká může být Podoba smrti? Výstava jich vyjmenovává celou řadu – války, popravy, smrtelné nemoci a epidemie, vraždy i sebevraždy. Rozmanitost podob smrti dokládají různé typy paleopatologických nálezů na lidské kostře, ale i popravčí meč z roku 1720 či mučicí nástroje.

Pomyslný příběh výstavy Smrt uzavírá kapitola nazvaná Vyrovnávání se se smrtí a pohřební rituály. Jak vypadala péče o nemocné a umírající a jejich příprava na smrt v minulosti na výstavě ilustrují například dobové grafiky a testamenty. Rituály spojené s umíráním, smrtí a pohřbíváním jsou si v různých kulturách podobné. Nejprve dochází k odloučení mrtvého od světa živých, následuje poslední rozloučení se a vše se uzavírá smiřováním se s faktem nenávratného odchodu blízkého člověka a vzpomínáním. Tento často bolestný proces dokládají ukázky pohřebních a smutečních oděvů, křížů, rakví, liturgických knih a další tematické předměty.

Upozorňujeme návštěvníky, že z technických důvodů bude od 24. září zrušena část výstavy s názvem Válka. Děkujeme za pochopení

fotografie z výstavy - antické nádoby

Pohled do výstavy
 


Další zajímavosti o výstavě naleznete i na našem zpravodajském portálu Muzeum 3000:


Partneři výstavy

ROZCESTNÍK VÝSTAV

Hlavní strana


DOPROVODNÉ AKCE