Náprstkovo muzeum 31. 10. 2014 – 20. 9. 2015
Web národního muzea
EN

O výstavě

Výstava v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur představuje různé podoby smrti a rozličný přístup k tomuto fenoménu v mimoevropském prostředí a nabízí srovnání napříč nejrůznějšími kulturními kontexty v časovém období od starověku až po současnost. Mezi vystavenými vzácnými exponáty vynikají preparované lidské hlavy zvané tsantsy z Ekvádoru, lebka předka domodelovaná hlínou a zdobená lasturami z Nové Guinee, japonská plastika stařeny sedící u řeky Zapomnění nebo indická malba obřadu Satí, rituálního sebeupálení vdovy na pohřební hranici manžela.
 
Podívejte se na video z výstavy

 

Jak lidé v různých částech světa vnímají smrt? Jak zacházejí se zemřelými? Jak si představují onen svět a jeho bohy? Výstava se zabývá fenoménem smrti napříč kontinenty a společenskými i kulturními systémy. Návštěvníkům představí vážné i rozverné pohřební rituály z Číny, Egypta, Indonésie, Oceánie, Mexika, Japonska i Subsaharské Afriky a ukáže, jak se liší od těch našich.
 

Odloučení, Přechod a Návrat – rituální okruhy

Výstava Rituály smrti sleduje tři rituální okruhy. V části výstavy nazvané Odloučení je pozornost věnována bohům spojovaným v různých náboženstvích s umíráním a smrtí, odlišným způsobům rozloučení se s mrtvým i formám smutku. Kromě smrti „přirozené“ je zohledněna i smrt tragická. O smrti v boji a zacházení se zabitými nepřáteli vypovídají na výstavě například preparované lidské hlavy neboli tsantsy, které vyráběli bojovníci skupiny Jíbaro žijící v amazonském pralese v Ekvádoru a Peru.
 
Návštěvníci se dozvědí také zajímavosti spojené s přechodem ze světa živých do světa mrtvých. Ústředním tématem tohoto procesu je zacházení s tělem před pohřbem, vlastní pohřeb, pohřební rituály. Ve výstavě jsou tak k vidění například lebky předků ze Šalamounských ostrovů, rakev s mumií i mumiová maska z Egypta, hrobové figurky a funerální nádobí z Mexika.
 
Výstava neopomíjí ani samotnou říši mrtvých. Zvláštní pozornost je věnována podobám podsvětí a dalších zádušních krajů, formám návratu k pozůstalým a vtělování se do osob a předmětů čili reinkarnaci. Všímá si i projevování úcty mrtvým předkům. Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout mimo jiné i zlatý polychromovaný domácí oltář s plastikou stařeny hlídající vstup do podsvětí z Japonska, přes 4 000 let starou sochu prince Neserkauhora z Egypta nebo kostýmovanou masku pro vtělení předka z Nové Guinee.

Další zajímavosti naleznete i na našem zpravodajském portálu Muzeum 3000:


Partneři výstavy

ROZCESTNÍK VÝSTAV

Hlavní strana


DOPROVODNÉ AKCE